Samvær i barnevernsaker

psykologiske og juridiske vurderinger

Trude Haugli, Toril Havik

kr 319

Ikke på lager

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Når barneverntjenesten plasserer barnet utenfor hjemmet skal det fattes avgjørelser om samvær. Avgjørelsene har stor betydning både for barnet selv, for familien og for fosterhjemmene der barnet oftest bor.

Denne boken gir juridiske og psykologiske grunnlag for de vurderinger som må gjøres før det treffes avgjørelse om samvær i barnevernssaker.

Trude Haugli og Toril Havik presenterer de overordnede føringer i lov og internasjonale konvensjoner, lovens forarbeider og rettspraksis sett sammen med psykologisk teori og empiri. Forfatterne viser hvordan kunnskapen må avveies og knyttes til det enkelte barnet for å bidra til å gjøre avgjørelsene best mulig.

Vurderinger og avgjørelser om samvær er alltid sammensatte, og de er svært ofte vanskelige. De bygger både på kunnskap fra ulike fagområder og på skjønnsutøvelse. Ofte utøves skjønnet i forhold til situasjoner og konstellasjoner som ligger frem i tid og derfor fortsatt ikke er kjent. Barneverntjeneste, psykologisk sakkyndige, advokater, fylkesnemnd og domstoler blir trukket mellom å beskytte barnet og å opprettholde familieenheten, og det finnes ingen enkle svar.

Boken er et viktig bidrag til at vurderinger og avgjørelser kan bli best mulig for barnet.

Trude Haugli er professor i rettsvitenskap og arbeider ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Toril Havik er spesialist i klinisk psykologi og forskningsleder ved Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet, Uni helse.
_____________

«I all hovedsak er dette en bok som denne anmelder med begeistring anbefaler. Innholdet er oppdatert, relevant, tverrfaglig og svært matnyttig for alle praktikere på feltet, det være seg barnevernpedagoger, sosionomer, psykologer eller jurister. Fremstillingen er oversiktlig og pedagogisk.»
Geir Kjell Andersland i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Mer info om boka -

Sider 176
Målform b/n
Utgave 1
ISBN 9788215016450
Utgivelsesår 2010
Bokgruppe 211
Salgsdato 25.06.2010

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x