Boken handler om barns rettsstilling og deres forhold til barnevernspedagoger. Den er skrevet som en innføringsbok i rettslære for høgskolestudenter.

Boken har et bredt faglig perspektiv ut fra det syn at et sentralt siktemål for barnevernsarbeiderens arbeid er å sikre at det ordinære oppvekstsystemet funger som det skal, også for barn i en vanskelig livssituasjon.

Boken er særlig rettet mot barnevernspedagoger. Barnevernspedagoger forvalter viktige ansvarsområder i det offentlige tilbudet til utsatte barn og unge. De har stor rettslig og faktisk myndighet i saker som gjelder barn. Kjennskap til regelverket for sentrale arbeidsfelt, til barns og unges rettigheter i sin alminnelighet, til rettsforholdet mellom barn og foreldre, og til de spesielle tiltakene for barn i utsatte livssituasjoner er nødvendig for å utnytte det handlingsrommet loven gir til å finne gode løsninger for barn som trenger hjelp.


Mer info om boka -

Sider 424
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215021607
Utgivelsesår 2013
Bokgruppe 221
Salgsdato 14.06.2013
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x