I de senere år har vi stadig sett eksempler på økonomisk kriminalitet av betydelig omfang i Norge, både innenfor offentlig forvaltning og i næringslivet. Det å disponere store pengesummer oppfattes av mange som et kriterium på suksess, og enkelte mennesker er derfor tilbøyelige til å bryte rettsregler, regnskapsregler og etiske normer for å komme i besittelse av midler.

Økonomisk kriminalitet fører til store skadevirkninger for samfunnet, for virksomheter og for enkeltmennesker. Beskyttelse av ressurser og verdier kan oppnås ved å bygge og bruke kompetanse for å identifisere risiko og treffe tiltak mot økonomisk kriminalitet.

Målet med denne boken er nettopp det. Den skal bidra til bevisstgjøring og gi veiledning til styremedlemmer og ledere som i praksis møter ulike former for økonomisk kriminalitet, og mistanker om økonomisk kriminalitet.

Boken er også svært nyttig for eksterne revisorer, internrevisorer, jurister, studenter og alle som ønsker å få et samlet overblikk over forebygging, avdekking og granskning av økonomisk kriminalitet i næringslivet og offentlig forvaltning.

Leseren finner her veiledning i hvordan man bør forholde seg når mistanker om misligheter og korrupsjon oppstår, og hvordan man kan gå frem for å forebygge, oppdage og granske økonomisk kriminalitet. Boken legger vekt på å synliggjøre en praktisk fremgangsmåte som sikrer betryggende håndtering av økonomisk kriminalitet, fra mistanke oppstår til granskning er gjennomført og forbedringstiltak iverksettes i virksomheten.


Mer info om boka -

Sider 224
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215010458
Utgivelsesår 2007
Bokgruppe 212
Salgsdato 10.08.2007
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x