Prosessnøkkelen er et stikkordregister som hjelper jurister og jusstudenter til raskt å finne frem i lovverkets prosessuelle bestemmelser.

Hovedstammen i «Prosessnøkkelen» er de fire store prosesslovene: tvisteloven, straffeprosessloven, domstolloven og tvangsfullbyrdelsesloven. I tillegg er det tatt med et utvalg av den store mengden prosessuelle bestemmelser som finnes spredt i lovgivningen ellers.

«Prosessnøkkelen» er godkjent som hjelpemiddel til eksamen ved masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 320
Målform bm
Utgave 11
ISBN 9788215022796
Utgivelsesår 2014
Bokgruppe 211
Salgsdato 19.11.2014
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x