Hva innebærer «plettfri vandel»? Hvem kan be om å få politiattest? Og hva fremgår av en politiattest?

I boken redegjøres det for rettslige problemstillinger knyttet til politiattester og vurdering av skikkethet. Forfatterne drøfter også i hvilken grad politiet uten hinder av taushetsplikt kan supplere en politiattest med andre opplysninger om attestsøkeren.

«Vandel» vil være nyttig for alle som arbeider med vandelsspørsmål, blant annet politiet, personalansvarlige, ideelle organisasjoner og advokater.

Morten Holmboe, ph.d., og Tor-Geir Myhrer, dr. juris, er begge professorer ved Politihøgskolen.


Mer info om boka -

Sider 400
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215027586
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 221
Salgsdato 26.10.2018
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x