Boka gir en samlet kommentar til vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften og inneholder dessuten redegjørelser for mye av det øvrige forskriftsverket på vegtrafikkens område.

Kommentarutgaven foreligger nå i 6. reviderte utgave. Denne utgaven er i sin helhet revidert og ajourført med regelverksendringer og ny rettspraksis, samtidig som noen av kommentartekstene er omskrevet og forbedret, blant annet kommentaren til vegtrafikkloven § 3.

En samlet oversikt over endringer i vegtrafikkloven siden 1965 er tatt inn som et eget vedlegg. Boka inneholder også blant annet doms- og stikkordregister.

Som egne vedlegg er det i denne utgaven av boka tatt inn en kort omtale av loven om intelligente transportsystemer (ITS-loven) og loven om selvgående kjøretøyer.

Boka er forsøkt ajourført per 1. januar 2019.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.


Mer info om boka -

Sider 928
Målform bm
Utgave 6
ISBN 9788215029894
Utgivelsesår 2019
Bokgruppe 221
Salgsdato 29.04.2019
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x