Hva er det særegne ved gestaltveiledning? Her forholder man seg ikke ene og alene til det tankemessige og rasjonelle. Man arbeider også med sansning, følelser, fantasi og kroppslige uttrykksmåter, i tillegg til å eksperimentere med alternative atferds- og væremåter.

I denne boken definerer forfatterne veiledningsbegrepet som personlig utvikling, mellommenneskelig samspill og evne til å håndtere endring.

Forfatterne har skrevet boken slik at de mer teoretiske delene og beskrivelsen av metoder og praktiske tilnærmingsmåter kan virke gjensidig opplysende. Derfor er det inkludert noen praktiske øvelser og oppgaver i et appendiks. Dette er oppgaver og øvelser som det henvises til i teksten med utgangspunkt i det veiledningsarbeidet som beskrives.

Forfatterne ønsker å nå alle som er opptatt av veiledning, enten de er i en studiesituasjon eller i arbeid. Personer som arbeider som behandlere, vil også ha nytte av boken.

Mer info om boka -

Sider 272
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215016078
Utgivelsesår 2010
Bokgruppe 214
Salgsdato 17.02.2010
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x