Velg kategori

Samfunnsvitenskap

 • Hverdagsfilosofer

  verdier, selvforståelse og samfunnssyn i det moderne Norge

  Marianne Gullestad

  Ikke på lager

  Boken bygger på fire av de 630 bidragene som kom inn til selvbiografikonkurransen "Skriv ditt liv", og gir et mangesidig bilde av dagens Norge. Sen...

 • Fra ting til tekst

  Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning

  Bjørnar J. Olsen

  kr 549

  I denne boka gir forfatteren en introduksjon til det teoretiske ordskiftet i arkeologien. Han presenterer de ulike teoretiske retningene og deres s...

 • Einar Gerhardsen

  en politisk biografi

  Finn Olstad

  Ikke på lager

  Boken tar for seg Einar Gerhardsens menneskelige egenskaper, miljøet omkring ham av med- og motspillere, maktstrukturen rundt maktmennesket og hove...

 • De arbeidsledige i Marienthal

  en sosiografisk undersøkelse av virkningene av langtidsarbeidsledighet

  Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel

  kr 299

 • Lederskap

  Lederskap

  Philip Selznick

  Ikke på lager

  Denne boken gir et perspektiv for studiet av lederskap i administrative organisasjoner. Boken ble første gang utgitt i 1957, og inneholder en rekke...

 • Om ledelse

  Makt og tillit i moderne organisering

  Tian Sørhaug

  kr 399

  En bok om ledelse som først og fremst dreier seg om organisering og kultur. Ledelse består av en prekær balanse mellom makt og tillit. I organisato...

 • Det fleksible kjønn

  mentalitetsendringer i tre generasjoner bondekvinner 1920-1985

  Liv Emma Thorsen

  Ikke på lager

  Boka bygger på intervjuer med 45 bondekvinner i en bygd i Trøndelag. Undersøkelsen beskriver bondekvinners arbeid for familien, i fjøset og på jord...

 • Stat, nasjon, klasse

  essays i politisk sosiologi

  Vanlig pris: kr 519

  Kampanje: kr 259

  Rokkan var Norges fremste politiske sosiolog med en uomtvistet lederposisjon i internasjonal samfunnsforskning. samfunnsinteresserte overblikk og l...

 • De siste tre minuttene

  antakelser om universets endelige skjebne

  Paul Davies

  kr 319

  Dette er historien om universets fremtid, dets utvikling og sannsynlige sammenbrudd, så godt som dagens kosmologi og fysikk kan forutsi det. Har li...

 • Nære fremmede

  pasientkulturen i sykehus

  Dag Album

  kr 499

  På bakgrunn av undersøkelser fra tre somatiske sykhus, beskriver forfatteren forholdet mellom pasienter som er innlagt. Pasientene snakker mye samm...

 • Fornuftens fantasier

  antropologiske essays om moderne livsformer

  Tian Sørhaug

  Ikke på lager

  Gjennom essays som tematisk spenner over et vidt felt, stiller forfatteren spørsmål ved fornuftens betydning, og viser hvordan det fornuftige og sa...

 • Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Ottar Hellevik

  kr 399

  The book introduces students to how they may go about constructing causal models, how the implications of the assumptions made in a model can be de...

 • Sosiologi i hundre år

  En veileder i sosiologisk teori

  Sverre Moe

  kr 519

  Med denne boka foreligger en presentasjon av de mest sentrale sosiologiske teoretikere i sosiologiens historie, eldre og nyere. Hver sosiolog er ut...

 • Andres liv og vårt eget

  Andres liv og vårt eget

  Fredrik Barth

  kr 299

  I denne boka gir Fredrik Barth et fascinerende innblikk i hvordan livet fortoner seg innenfra i andre kulturer.

 • Imagined childhoods

  self and society in autobiographical accounts

  Marianne Gullestad

  Ikke på lager

  This collection of essays opens up a new research field by connecting autobiography and childhood. The book aims at revealing how childhood narrati...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x