Velg kategori

Samfunnsvitenskap

 • Stat, nasjon, klasse

  essays i politisk sosiologi

  Vanlig pris: kr 519

  Kampanje: kr 259

  Rokkan var Norges fremste politiske sosiolog med en uomtvistet lederposisjon i internasjonal samfunnsforskning. samfunnsinteresserte overblikk og l...

 • De siste tre minuttene

  antakelser om universets endelige skjebne

  Paul Davies

  kr 319

  Dette er historien om universets fremtid, dets utvikling og sannsynlige sammenbrudd, så godt som dagens kosmologi og fysikk kan forutsi det. Har li...

 • Nære fremmede

  pasientkulturen i sykehus

  Dag Album

  kr 499

  På bakgrunn av undersøkelser fra tre somatiske sykhus, beskriver forfatteren forholdet mellom pasienter som er innlagt. Pasientene snakker mye samm...

 • Det fleksible kjønn

  mentalitetsendringer i tre generasjoner bondekvinner 1920-1985

  Liv Emma Thorsen

  Ikke på lager

  Boka bygger på intervjuer med 45 bondekvinner i en bygd i Trøndelag. Undersøkelsen beskriver bondekvinners arbeid for familien, i fjøset og på jord...

 • Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Ottar Hellevik

  kr 399

  The book introduces students to how they may go about constructing causal models, how the implications of the assumptions made in a model can be de...

 • Fornuftens fantasier

  antropologiske essays om moderne livsformer

  Tian Sørhaug

  Ikke på lager

  Gjennom essays som tematisk spenner over et vidt felt, stiller forfatteren spørsmål ved fornuftens betydning, og viser hvordan det fornuftige og sa...

 • Sosiologi i hundre år

  En veileder i sosiologisk teori

  Sverre Moe

  kr 519

  Med denne boka foreligger en presentasjon av de mest sentrale sosiologiske teoretikere i sosiologiens historie, eldre og nyere. Hver sosiolog er ut...

 • Andres liv og vårt eget

  Andres liv og vårt eget

  Fredrik Barth

  kr 299

  I denne boka gir Fredrik Barth et fascinerende innblikk i hvordan livet fortoner seg innenfra i andre kulturer.

 • The Last Wali of Swat

  The Last Wali of Swat

  Fredrik Barth

  kr 399

 • Den lille sosiologiboka

  innføring i sosiologisk handlingsteori

  kr 349

  Handlingsteori er det viktigste teoretiske fagområdet innen sosiologien. Det dreier seg om forholdet mellom individ og samfunn, mellom subjekt og o...

 • Manifestasjon og prosess

  Manifestasjon og prosess

  Fredrik Barth

  kr 399

  En samling artikler om kulturanalyse, økolog, sosiale verdier og forandringer. Essayene er dels klassikere fra mer enn tretti års forskning, dels n...

 • Imagined childhoods

  self and society in autobiographical accounts

  Marianne Gullestad

  Ikke på lager

  This collection of essays opens up a new research field by connecting autobiography and childhood. The book aims at revealing how childhood narrati...

 • Fiskehelse og fiskesykdommer

  Fiskehelse og fiskesykdommer

  Trygve Poppe

  Ikke på lager

  Boken omtaler de fleste sykdomstilstander som er kjent fra villfisk og oppdrettsfisk i Norge. Det er også lagt vekt på ulike miljøeffekter, behandl...

 • Norsk tro og tanke

  bd. 1-2

  Jan-Erik Ebbestad Hansen

  kr 739

  Verket presenterer i alt 194 tekster fra middelalderen fram til 1940. Tekstene er ordnet kronologisk etter epoker og samlet i tematiske bolker. Til...

 • Ambiguity and choice in organizations

  Ambiguity and choice in organizations

  James G March, Johan P. Olsen

  Ikke på lager

  Based on studies of organizational choice in Denmark, Norway and th United States. interpret, and participants who wander in and out?

 • Oppgaver med svar

  Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap

  Ottar Hellevik

  Ikke på lager

  Boka er oppgaver med svar til en innføring i noen av de mest brukte metodene ved empiriske undersøkelser innenfor sosiologi og statsvitenskap. Med ...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x