Døråpner til arbeidslivet er en viktig bok for fagpersoner og andre som på ulike måter jobber for å støtte, veilede og følge opp mennesker som trenger bistand for å få og beholde jobb. Forfatterne hever blikket over tiltaksapparatet og inntar et mer overordnet perspektiv på arbeidsinkludering, illustrert gjennom teoretiske betraktninger og praktiske eksempler.

Et sentralt budskap i boken er at arbeidsinkludering i bunn og grunn handler om å ivareta enkeltmenneskers ønske om å bli sett og hørt, bli stilt hensiktsmessige krav til, få mulighet til å bli produktive medarbeidere og bli tatt på alvor i arbeidslivet. For å oppnå dette trengs en fornuftig sammensetning av metode, kompetanse, innsikt, engasjement og kunnskap om dynamikken i arbeidslivet.

Boken er skrevet av fagpersoner ansatt ved Mølla Kompetansesenter i Bærum. Både de praktiske eksemplene og den teoretiske delen illustrerer deler av den erfaringsbaserte kompetansen som Mølla besitter.

Mer info om boka -

Sider 152
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215016399
Utgivelsesår 2010
Bokgruppe 223
Salgsdato 27.09.2010
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x