Elevens verden

Innføring i pedagogisk psykologi. 5. utgave

Gunn Imsen

kr 599

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Elevens verden gir lærerstudenter og andre som skal arbeide med barn og unge en grundig og oversiktlig innføring i emnene læring, motivasjon og sosialisering. Boka dekker viktige deler av læringsmålene for det første og andre året i grunnskolelærerutdanningen, og er tilpasset både 1. - 7. trinn og 5. -10. trinn.

Elevens verden og Lærerens verden dekker de viktigste målområdene i faget pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Bøkene er kjent for faglig systematikk, oversikt og en grundig innføring i sentrale temaer, kombinert med leservennlighet og kritiske spørsmål.

Den nye utgaven av Elevens verden har en profesjonsorientert vinkling, dvs. at lærerstudentene skal vite hva som er skolens overordnete mål og bli i stand til å ta valg som bygger på vitenskapelige, forskningsbaserte og erfaringsmessige prinsipper for god yrkesutøvelse. Idealet er den myndige læreren, som kan fatte selvstendige valg i samarbeid med kolleger.

Bøkene gir grunnlag for en slitesterk lærerkompetanse. Derfor er også de kritiske perspektivene viktige. Læreren skal bli en kreativ skaper av undervisning i takt med samfunnets behov. Det er verdier bak alle teorier, og teorier i all praksis; derfor bør alle lærere kjenne teoriene.

Leseren vil kjenne seg i igjen i den nye utgaven. Den gir en innføring i de mest grunnleggende teoriene og perspektivene om læring og motivasjon, språklæring og tilpasset opplæring, og også en innføring i sosialisering av barn og unge i dagens samfunn.
Mer info om boka -

Sider 528
Målform bm
Utgave 5
ISBN 9788215023830
Utgivelsesår 2014
Bokgruppe 215
Salgsdato 28.07.2014
Leveringstid 3-5 dagerArtikkel fra Klartekst nr. 1/2014: Lærebokklassiker i ny drakt

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x