Boka presenterer eksempler på bruk av utforskende arbeidsmåter i naturfag på 8.-10. og 11. trinn. De praktiske erfaringene brukes til å identifisere metoder og gi gode råd, hele tiden med utgangspunkt i sentrale, fagdidaktiske teorier.

Boka tydeliggjør hvordan utforskende arbeidsmåter kan fremme naturvitenskapelig metodekompetanse og kompetanse til å hanskes konstruktivt med komplekse samfunnsdebatter der naturvitenskapelig argumentasjon inngår. En styrke med slike arbeidsmåter er at de gir rom for utvikling av interesse, kreativitet og evne til kritisk vurdering og bruk av data og informasjon.

Innledningsvis diskuterer forfatterne utfordringer knyttet til bruk av åpne forsøk, og hvordan utforskende arbeidsmåter kan inkludere en aktiv lærerrolle. Sentrale temaer i boka er bruk av rammer, underveisvurdering, fellessamtaler og Kunnskapsløftets grunnleggende ferdigheter for å fremme begrepsforståelse, metodeinnsikt og framdrift i elevenes arbeid.

Boka er basert på et fireårig forskningsprosjekt knyttet til forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehage, grunnskole og lærerutdanning (PRAKSISFOU).

Elever som forskere i naturfag er en praktisk og konkret bok for lærere som selv ønsker å bruke mer utforskende arbeidsmåter, og for lærerutdannere og forskere som er interessert i en praksisnær drøfting av slike arbeidsmåter.

I tillegg til redaktørene har boka følgende bidragsytere: Birgitte Bjønness, Anne Kristine Byhring, Ola Erstad, Gerd Johansen, Bente Klevenberg og Idar Mestad.

Mer info om boka -

Sider 288
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215017334
Utgivelsesår 2011
Bokgruppe 219
Salgsdato 25.05.2011
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x