En effektiv offentlig sektor

Organisering, styring og ledelse i stat og kommune. 2. utgave

Rune J. Sørensen, Carlo Thomsen

kr 299

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Halvparten av samfunnets verdiskaping disponeres over offentlige budsjetter. Staten og kommunene leverer et omfattende tjenestetilbud, og produserer mye gjennom offentlig eide selskaper. Staten produserer ikke bare varer og tjenester, men også lover og forskrifter som regulerer innbyggernes liv fra morgen til kveld - fra vugge til grav.

Offentlig sektor kan ikke bestå uten å være effektiv. Denne boka tar for seg hva effektivitet er, og hvordan effektivitet er mulig i det offentlige. Forfatterne diskuterer særlig begrepene kostnadseffektivitet, resultateffektivitet og allokeringseffektivitet, men også dynamisk effektivitet - virksomheters evne til å tilpasse og endre seg til ny teknologi og nye krav fra omgivelsene. Boka gir mange eksempler på reformer som er innrettet mot å forbedre effektivitet på ulike måter og områder. Til slutt drøftes mulighetene for å finne en «beste praksis», og hvordan godt informerte innbyggere kan disiplinere politikerne til samfunnets beste.

Denne 2. utgaven av boka presenterer resultater fra flere offentlige utredninger og dokumenter, og er utvidet med nye kapitler om blant annet sosial kapital og tillit; om hvordan media kan påvirke offentlig politikk, og hvordan offentlige myndigheter søker å påvirke media og offentligheten gjennom informasjonstiltak, samt om betydningen av utdanning for en rekke sosiale og økonomiske utfall.

Mer info om boka -

Sider 160
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215028552
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 214
Salgsdato 20.06.2018
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x