Organisasjoner påvirkes av mange krefter og endres og utvikles hele tiden. Derfor er det viktig å forstå og ta kontroll over disse prosessene.

- Endringer er nødvendige, men krever kunnskaper for å unngå at de utmatter organisasjonen.
- Organisasjonsutvikling kan redusere behovet for endringer samt øke effektiviteten og bedre arbeidsmiljø, men utfordrer tradisjonelle tenkemåter.
- Læring i organisasjoner er en betingelse for å lykkes med endring og organisasjonsutvikling, men er sosialt og pedagogisk utfordrende.

Boken henvender seg til studenter på bachelor- og masternivå i fagfeltet organisasjon og lederskap, samt ledere i privat, offentlig og frivillig sektor.

"Rudi Kirkhaug har skrevet en glimrende oppsummering av sentrale arbeider og trender innen endring, organisasjonsutvikling og læring. Boken er forbilledlig klar, og den er nyskapende i måten som de tre begrepene knyttes sammen på"
Tor Hernes, professor i organisasjonsteori ved Copenhagen Business School
og professor II ved Høgskolen i Sørøst-Norge

"Med denne tredje boken i lederskapstriologien tar professor Kirkhaug for seg tidsaktuelle og allestedsnærverende temaer. Sammen med "Lederskap" (2015) og "Verdibasert ledelse" (2013) tilbys både studenter og praktikere en unik og helhetsorientert innføring i lederskapsverdenen"
Stig Næsh, administrerende direktør i Lufttransport AS.

Mer info om boka -

Sider 216
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215028484
Utgivelsesår 2017
Bokgruppe 212
Salgsdato 03.04.2017
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x