Erstatt aggresjonen

Aggresion Replacement Training og Positive Atferds og Støttetiltak

Knut Kornelius Gundersen, Luke Moynahan, Børge Strømgren

kr 519

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Erstatt aggresjonen gir en innføring i Aggression Replacement Training (ART) og Positive Atferds- og Støttetiltak (PAST): to programmer for trening av sosial kompetanse som har vist seg å ha god effekt i arbeid med barn, ungdom, deres familie og sosiale nettverk. ART-programmet er utviklet i USA, men Erstatt aggresjonen er tilpasset norske forhold, med problemstillinger fra norsk hverdag.

Atferdsproblemer hos barn og unge skaper betydelige vanskeligheter både i familien, skolen og samfunnet for øvrig, og har sammenheng med en rekke risikofaktorer. Tiltak må bygge på spesifikk kartlegging av de risikofaktorene som er tilstede hos ungdommen selv og i ungdommens miljø.

Boka presenterer både en fordypning og et innblikk i den praktiske tilretteleggingen av ferdighetstrening med enkeltpersoner, grupper og skoleklasser med konkrete råd for utvikling av positiv atferdsstøtte på systemnivå.

Dette er en viktig bok for ansatte og studenter som møter atferdsproblemer innenfor skole, PPT, barnevern og habilitering.

Luke Moynahan er spesialkonsulent og Børge Strømgren vernepleier ved Glenne Autismesenter. Knut Gundersen er førstelektor og leder for ART-virksomheten ved Rogaland høgskole. Alle tre er styremedlemmer ved International Center for Aggression Replacement Training (ICART). Redaktører og bidragsytere har bred erfaring med forskning og behandling knyttet til aggresjon.


Mer info om boka -

Sider 312
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215006185
Utgivelsesår 2005
Bokgruppe 213
Salgsdato 26.10.2005
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x