"Thomas Ugelvik har skrevet den viktigste fengselsstudien på norsk på over femti år". Morgenbladet, 26. aug 2011

Hvordan skaper fanger i fengsel seg friområder, og hvordan opprettholdes de? Og hvordan lager de seg det som er kalt et "eget rom", en arena for individualitet, innenfor en institusjon og et system som i tar utgangspunkt i at alle fanger, som fanger, er like?

Boken handler om det sammenflettede og gjensidig avhengige forholdet mellom makt og frihet. Den er en analyse av hvordan mennesker, konkret og i praksis, forholder seg, tenker, føler og reagerer i møte med makt, og hvilke konsekvenser det får for dem. Med utgangspunkt i et feltarbeid i et norsk mannsfengsel, viser forfatteren hvordan fanger forholder seg i møte med fengselet som en form for maktteknologi. Spørsmålet er hvordan fangene, innenfor de rammene en fengselsavdeling gir, anlegger seg friområder, finner frem til og utforsker skjulte fluktruter og gjør kreativ og produktiv motstand mot dagliglivets rutinemessige maktformer i fengselet. Boken er slik sett en studie av frihetens muligheter, former og resultater i konteksten frihetsberøvelse i fengsel. Den viser hvordan det er et mål for fangene å gjøre seg selv til noe annet eller mer enn "en fange". Gjennom ulike strategier utfordrer, omformer og modifiserer de den fangestatusen de tilskrives av fengselet og samfunnet rundt. Hvordan ulike motstandshandlinger inngår i dette forhandlingsarbeidet er bokens tema.

Mer info om boka -

Sider 360
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215017785
Utgivelsesår 2011
Bokgruppe 211
Salgsdato 08.08.2011
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x