Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

En metodebok for lærere, studenter og forskere. 2.utgave

May Britt Postholm, Torill Moen

kr 269

Bestill vurderingseksemplar

FoU-arbeid i skolen innebærer blant annet at lærere skal utvikle et forskende blikk på egen undervisning for å kunne endre og utvikle undervisningen i ønsket retning. Dette er en lettlest, oversiktlig og informativ metodebok.

Lærere i skolen kan utføre et forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) på egenhånd eller i samarbeid med forskere. I et forskende partnerskap bestående kan de ulike partene lære om hverandres praksis. Forskere har gjennom dette samarbeidet muligheter til å utvikle en større forståelse for praksis innenfor et gitt tema, og lærerne kan bli bedre kjent med systematiske måter å innhente informasjon på, slik at de kan utvikle en forståelse som kan danne utgangspunkt for ny planlegging og gjennomføring av undervisning.

Boka tar opp etiske utfordringer som kan oppstå et slikt utviklingsfellesskap, hvilken kunnskap som blir produsert, og hvilken betydning denne kunnskapen har. Forfatterne presenterer sin egenutviklede FoU-modell som på en tilgjengelig måte presenterer de ulike prosessene i stadier og nivåer i et FoU-arbeid.

I denne utgaven av boka er innholdet oppdatert og bearbeidet i forhold til nye rammeplaner for lærerutdanningene. Referansene i boka har i tillegg blitt oppdatert og flere nye har kommet til.
Boka er rettet mot lærerstudenter og praktiserende lærere, og mot masterstudenter og phD-stipendiater som vil gjennomføre FoU-arbeid med skolen som arena. Også forskere og veiledere i høgskoler og på universiteter vil ha nytte av boka i sitt undervisnings- og forskningsarbeid.


Mer info om boka -

Sider 120
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215029849
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 225
Salgsdato 24.01.2018
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x