Med «Generasjon.com » får vi endelig en grunnbok om barn og unges fortolkning av, og liv med mediene ved årtusenskiftet. Elise Seip Tønnessen oppsummerer 11 års unik forskning på en ungdomsgenerasjon der en gruppe barn er fulgt fra 4 til 15 år: Her trekkes linjene gjennom en barnegenerasjons samliv med mediene, fra de så på Sesam stasjon i førskolealder til de turnerte tv, Internett og mobiltelefoner med største selvfølgelighet i tenårene.

I denne boken analyseres samspillet mellom barns og unges medietekster i lys av aktuelle tema som lesing, sammensatte tekster, utvikling av tekstkompetanse og kjønnsroller. Forfatteren trekker inn emosjonelle, kognitive, sosiale og kulturelle aspekter ved barn og unges tekstfortolkning og mediebruk.

Barns og unges møter med mediene er alltid konkrete og spesifikke, samtidig som de er forankret i store kulturelle sirkler med globale implikasjoner. Det er dette komplekse samspillet denne boka undersøker. De som har vokst opp rundt årtusenskiftet, har opplevd en hel liten medierevolusjon bare i sin levetid. Hvordan har det artet seg gjennom oppveksten for den første generasjonen som har levd hele sitt liv med konkurranse mellom kanalene og en overflod av medietilbud? Hva skiller jentenes mediebruk fra guttenes, og hvilken funksjon har dataspill?

Elise Seip Tønnessen har skrevet en generell og overgripende fremstilling om et svært aktuelt tema. Hun henter det meste av sitt materiale fra datainnsamlinger hun selv har gjort over tid: mediedagbøker, fokusgruppeintervjuer, observasjoner, spørreskjema og tekstanalyser. Boken er rik på illustrerende eksempler og interessante «mediebiografier».

Dette er en viktig bok for alle som ønsker økt forståelse i barns og unges mediekultur og fortolkning av tekster. Den er skrevet spesielt med tanke på studenter i mediefag og i lærerutdanningene, men kan leses med like stort utbytte av foreldre, lærere og alle som arbeider med barn og unge.


Mer info om boka -

Sider 192
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215010762
Utgivelsesår 2007
Bokgruppe 224
Salgsdato 25.05.2007

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x