God leseopplæring med nasjonale prøver

Om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster

Astrid Roe, Jostein Andresen Ryen, Cecilie Weyergang

kr 299

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Lærerens nøkkel til elevenes leseferdigheter.

Hva er årsakene dersom elevene ikke forstår når de leser? Hvordan kan de lære å trekke de rette slutningene? Forstår de mer når de visualiserer det de leser om? Og hva er kritisk lesing?

Evnen til å lese er selve grunnlaget for læring og helt nødvendig for å manøvrere i vår tekstdominerte verden. Elever må vurdere påliteligheten til informasjonen de finner i et mangfold av tekster, mange av dem nettbaserte og uten en tydelig avsender.

De nasjonale prøvene gir kunnskap om elevers lesing og er obligatoriske på 5., 8. og 9. trinn. Denne boka gir nyttig veiledning både om prøvene og om god leseopplæring. Forfatterne gir en rekke eksempler på hva som gjør tekster utfordrende, hvordan elever leser, og hvordan lærerne kan utvikle elevenes leseforståelse. Her er

- grundig innføring i hvordan prøvene er utformet, og hva de måler
- forklaring på hvordan prøveresultatene skal forstås og brukes
- eksempler på leseutfordringer elevene møter i dagens tekstmangfold
- forslag til arbeid med elevenes leseforståelse i flere fag på ulike klassetrinn

Brukt riktig er de nasjonale prøvene svært verdifulle, både for lærere og elever.


Forfatterne Astrid Roe, Jostein Andresen Ryen og Cecilie Weyergang er ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo og har lang erfaring både som lærere og som leseforskere.


Mer info om boka -

Sider 208
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215029054
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 215
Salgsdato 04.05.2018
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x