Boka gir en samlet presentasjon av det spesialpedagogiske fagfeltet, med både det generelle faglige grunnlaget og de mest sentrale problemområdene innenfor spesialpedagogikken.

De første kapitlene gir blant annet innsikt i etiske verdier, barn og unges rettigheter, deres utvikling, oppvekst og læring. I flere kapitler klargjøres risikoforhold med mangfoldet av utfordringer og funksjonsvansker. Forfatteren legger vekt på å vise de muligheter som finnes for frigjørende hjelp og læring med vilkår for god livskvalitet.

For å gi praktisk utdypelse har boka mange illustrerende eksempler. De kapitlene som omhandler sentrale spesialpedagogiske arbeidsområder gir korte presentasjoner av faglige bidragsytere, som har vært betydningsfulle med sine teorier og epokeskapende initiativer på feltet.

Dette er en lærebok for bachelorstudenter i spesialpedagogikk, pedagogikk og i lærerutdanning.

Edvard Befring er professor emeritus i spesialpedagogikk. Han var Norges første professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og har skrevet en rekke fagbøker innenfor feltet.


Mer info om boka -

Sider 232
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215026435
Utgivelsesår 2016
Bokgruppe 215
Salgsdato 02.03.2016
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x