Grunnleggende juridisk metode

En introduksjon til rett og rettstenkning, 3. utgave

Erik Magnus Boe

kr 399

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Grunnleggende juridisk metode gir en lettfattelig plattform for å kunne oppdage og forstå hvordan rett og rettstenkning arter seg, uansett hvilke deler av rettssystemet en skal beskjeftige seg med.

Boken retter seg til studenter i universitets- og høyskolesektoren som tar et juridisk studieemne, enten det er forvaltningsrett, arbeidsrett, helserett eller et annet juridisk studieemne. Den retter seg også til praktikere som i arbeidssammenheng setter seg inn i juridiske problemstillinger uten å være jurist.

Viktige skillelinjer blir forklart, som:
- Hva lov og rett er, til forskjell fra moralnormer, sosiale eller politiske normer
- Hva som er forskjellen på rett og atferd, rett og makt, rett og tvang, og hvilke forbindelser det er mellom disse fenomenene
- Hvordan rettsregler er bygd opp og henger sammen
- Forskjellen på å anvende rettsregler og å utøve skjønn

Hoveddelen av boka handler om rettskildelæren. Der belyses spørsmål som:
- Hvorfor det ikke rekker kun å lese selve lovteksten
- Hvilke andre argumentasjonskilder en må innom
- Hvordan lovtekst og andre argumentasjonskilder må tolkes
- Fremgangsmåten når tolkingsargumenter trekker i hver sin retning
- Forholdet mellom å ta en lov på ordet, og å tolke lovteksten innskrenkende, utvidende, analogisk eller antitetisk
- Hvordan rettsregler må avstemmes mot hverandre

Boka er oppdatert september 2012 med lovendringer og med ny rettskildelitteratur.

Mer info om boka -

Sider 192
Målform bm
Utgave 3
ISBN 9788215020808
Utgivelsesår 2012
Bokgruppe 211
Salgsdato 29.10.2012
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x