En håndbok for å øke økonomiforståelsen i styret.
Styremedlemmer uten økonomisk bakgrunn vil kunne utvikle innsikt i nødvendig økonomisk terminologi og sammenhenger, mens styremedlemmer som allerede har økonomisk innsikt vil kunne friske opp enkelttemaer.

Boken henvender seg til alle styremedlemmer og består av tre deler:
Del 1 tar for seg de vanligste forholdene knyttet til økonomiforståelse for styremedlemmer i form av spørsmål og svar.
Del 2 belyser og analyserer ulike virksomheters økonomiske situasjon gjennom eksempler og case.
Del 3 inneholder en ordliste som forklarer viktige begreper, vesentlig bestemmelser i aksjeloven knyttet til styrets ansvar, samt formler for beregning av sentrale nøkkeltall.

Denne andre utgaven er ajourført med hensyn til gjeldende lover og regler. Basert på tilbakemeldinger fra brukere er det tatt inn noen flere temaer, og eksisterende temaer er blitt utdypet og tydeliggjort. Det er også kommet inn flere nye relevante eksempler.
Førsteutgaven av boken hadde tittelen "Styrende styrer".

Sagt om boken:
Dette er en komplett, passe krevende, lett tilgjengelig og systematisk bok. Den vil kunne hjelpe ikke-økonomer til et betryggende kunnskapsnivå innen de mest relevante økonomiske spørsmål.
Widar Salbuvik (Styreleder)

Boka bidrar til mer innsikt, mindre respekt for intern sjargong og finansielt «stammespråk», og flere kritiske spørsmål i styrene. Både ansatte- og aksjonærvalgte styremedlemmer vil ha nytte av denne boka.
Rolf Utgård (Bedriftsrådgiver, tidligere konserntillitsvalgt i Kværner)

Dette er en lettlest og utvilsomt nyttig «survival guide» for nybegynnere og kjempefin «sjekkliste» for de mer rutinerte. Selv hadde jeg stor glede av å lese de praktiske casene.
Eli Sætersmoen (Styreleder og -medlem i flere selskaper)

Mer info om boka -

Sider 128
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215015682
Utgivelsesår 2009
Bokgruppe 222
Salgsdato 16.09.2009
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x