EU fremstilles ofte som et byråkratisk uhyre eller et mellomstatlig samarbeidsprosjekt hvor bare de største medlemsstatene bestemmer. Systemet er imidlertid mer sammensatt: EU er et politisk og administrativt system der statene inngår

Denne boken gir en grundig innføring i hvordan EUs flernivåstruktur er bygget opp, hvordan sammenvevingen av ulike styringsnivå påvirker utformingen av EUs politikk og politiske system - samt hvordan Norges samarbeid med EU er organisert, og hvilke faktorer som former Norges befatning med EU.

I første del av boken forklarer forfatterne hvordan EU virker, gjennom å se på ulike caser som følger saksgangen på administrativt og politisk nivå, med spesielt fokus på samspillet mellom europeisk og nasjonalt nivå. I andre del presenteres EUs sentrale institusjoner: Ministerrådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-domstolen, samt EU-institusjoner som Den europeiske sentralbanken og EU-byråene.

Boken retter seg mot alle som ønsker en grundig, velskrevet innføring i hvordan EU er organisert og fungerer i praksis.

"Alt i alt er dette et både vellykket og betimelig prosjekt;
en lærebok som absolutt fortjener en plass på pensumlistene i innføringskurs om EU ved
våre universiteter og høgskoler. Jeg ser heller ikke bort fra at den også kan få (og fortjener)
en skandinavisk leserkrets."
Knut H. Mikalsen, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Mer info om boka -

Sider 224
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215026343
Utgivelsesår 2017
Bokgruppe 214
Salgsdato 31.01.2017
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x