Ingen ut av rekka går

Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian. 3. utgave

Jon-Håkon Schultz, An-Magritt Hauge, Harald Støre

kr 419

Ikke på lager

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

«Ingen ut av rekka går» er i ferd med å bli en klassiker som hjelper både lærere og studenter gjennom regelverk og frem til praktiske tiltak. Boka gir praktiske og konstruktive innspill til hvordan skolen kan organisere og videreutvikle sitt teamarbeid.

Bokas 3. utgave er supplert med oppdaterte lover og regler, nyere forskning om tospråklig opplæring og en oversikt over tiltak som gir effekt overfor atferdsvansker. Den presenterer også nye forslag til effektiv teamutvikling.

Dette er en utradisjonell bok om tilpasset opplæring og teamutvikling. Med levende eksempler viser forfatterne vei gjennom sentrale lover, regler og retningslinjer. Vi følger prosessen med å henvise elever til PP-tjenesten og å utarbeide pålagte rapporter. Det gis eksempler på hvordan skolen og PP-tjenesten best mulig kan samarbeide om å tilrettelegge opplæringen for alle elever generelt, og for Shaza og Kristian spesielt. Shaza blir utredet og får tospråklig opplæring, mens Kristian får tilrettelagt opplæring i forhold til sine «atferdsvansker». Boka er skrevet slik at det skal være kort vei fra tekst til handling.

Boka retter seg mot studenter, praktiserende lærere, ansatte i PP-tjenesten og skolehelsetjenesten.

"Bokens styrke er å fremheve behovet for et nært og forpliktende samarbeie mellom skolen og PPT for å komme frem til gode og bærekraftige tiltak."
Jan G. Mossige i Skolepsykologi 4/08


Mer info om boka -

Sider 192
Målform bm
Utgave 3
ISBN 9788215012896
Utgivelsesår 2008
Bokgruppe 215
Salgsdato 25.06.2008

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x