INNFØRING I FOLKERETT gir en problemorientert fremstilling av folkeretten. I denne 4. reviderte utgaven har forfatterne skrevet et nytt kapittel om internasjonal handel og finansrett. Videre er de enkelte kapitlene bearbeidet og ajourført med relevante internasjonale dommer og aktuelle eksempler fra statenes praksis.

Forfatterne behandler emner som:
- folkerettens historie
- folkerettslig metode
- inngåelse, tolkning og opphør av traktater
- statene, deres territorium og befolkning
- havrett
- internasjonal miljørett
- internasjonale organisasjoner inkludert FN
- forbudet mot bruk av makt
- beskyttelsen av menneskerettighetene
- internasjonale domstoler
- krigens folkerett og internasjonal humanitær rett
- forholdet mellom folkeretten og norsk rett


Boken er primært skrevet for rettsstudiet, men også praktiserende jurister og andre som har behov for innsikt i folkerettslige problemstillinger, vil ha nytte av boken.

MORTEN RUUD er departementsråd i Justisdepartementet. Han var formann for Europarådets komité som utarbeidet tilleggsprotokoll 11 til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Ruud var sysselmann på Svalbard 1998-2001.

GEIR ULFSTEIN er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Han ble dr. juris på «The Svalbard Treaty - from terra nullius to Norwegian Sovereignty» (1995). Han har vært direktør ved Senter for menneskerettigheter (2004-2008) og er fagansvarlig for folkerett ved Universitetet i Oslo.


Mer info om boka -

Sider 352
Målform bm
Utgave 4
ISBN 9788215018409
Utgivelsesår 2011
Bokgruppe 211
Salgsdato 26.08.2011
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x