Denne boken gir både en bred innføring i helse- og sosialpolitikk og basiskunnskaper om velferdsstatens utvikling, politiske prosesser, NAV, sosialetaten og helsevesenet. Med ulike reformer stilles det stadig større krav om samarbeid og samordning mellom helse- og sosialarbeidere, ikke minst for å ivareta pasienter og klienters brukerrettigheter. Alle innenfor både helsesektoren og sosialsektoren må derfor kjenne til hva andre profesjoner står for og hva de kan bidra med i arbeidet for å bedre folkehelsen og folks levekår.

Blant temaene er økonomisk forsørgelse, familie-, helse- og omsorgspolitikk, brukerinnflytelse, klientrettigheter, samarbeid og konflikter mellom profesjonene. Forfatterne drøfter utfordringer som velferdsstaten møter i en tid med omfattende endringer når det gjelder økonomi, demografiske forhold og internasjonalisering.

Denne utgaven er ajourført med de endringer i velferdspolitikken som har skjedd etter valget i 2013 da regjeringen Solberg overtok etter regjeringen Stoltenberg. Tall og statistikk er ajourført fram til og med 2015.

Knut Halvorsen og Steinar Stjernø er professor em., og Einar Øverbye er professor i statsvitenskap ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.


Mer info om boka -

Sider 304
Målform bm
Utgave 6
ISBN 9788215026831
Utgivelsesår 2016
Bokgruppe 213
Salgsdato 24.08.2016
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x