Denne boken behandler problemstillinger som oppstår når et formuerettslig forhold har tilknytning til mer enn ett rettssystem.

Et hovedspørsmål er hvilket lands rett som skal legges til grunn hvis en tvist oppstår. Ofte vil dette være regulert i kontrakter gjennom en lovvalgsklausul og da oppstår spørsmålet om hvor langt klausulen rekker. Innebærer partenes lovvalg at ufravikelige (preseptoriske) regler om for eksempel foreldelse erstattes av tilsvarende regler i det lands rett som partene selv har valgt?


Et annet sentralt spørsmål er hvilket lands domstoler som skal ha domsmyndighet i en internasjonal tvist. Og hva er konsekvensene av at partene eventuelt har avtalt at tvister skal løses ved voldgift?

Boken behandler disse og lignende spørsmål innen kontraktsrett, tingsrett, erstatningsrett og selskapsrett samt alminnelige spørsmål om internasjonalprivatrettslig metode.


Mer info om boka -

Sider 392
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215020587
Utgivelsesår 2013
Bokgruppe 221
Salgsdato 10.06.2013
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x