Gjennom å fokusere på barns lek i barnehagen drøfter Lillemyr lekens egenverdi for barn, hvorfor lek er viktig, og barns lek som sentralt kunnskapsområde for pedagoger og andre som arbeider med barn. Barnehagen som læringsarena er nærmere utdypet i lys av et helhetlig perspektiv på lek, læring og danning.

Dette er 3. reviderte utgave av en av de mestselgende lærebøkene som omhandler barn og lek. Boka kom første gang i 1990 og ble revidert i 2001. I denne 3. utgaven er mange kapitler gjennomarbeidet, bearbeidet og ajourført, noen er nyskrevet. Innholdet er ajourført i.h.t. gjeldende rammeplan og lovverk, og nyere nordisk og internasjonal forskning og litteratur.

Presentasjonen ses i lys av nyere syn på barn og barndom og et helhetlig perspektiv på omsorg, lek, læring og danning. Barnehagen som læringsarena drøftes i lys av prinsippet om livslang læring.

Det er viktig å se barnehage og skole i sammenheng, med barnehagen som første ledd i utdanningsløpet. Forfatteren mener at vekten på barnehagen som læringsarena og barns medvirkning ikke bør ses som motsetning til vekt på kvalitet i omsorgen for barn, med rike lekemuligheter og anledning til å utvikle trygghet, følelse av tilhørighet og inkludering.

Prinsippet om livslang læring er også blitt understreket av OECD, som i sin rapport fra 2006 gir ros til norske barnehager. Lillemyr tydeliggjør perspektivet med en helhetspedagogisk tenkning. Samtidig ønsker han å fastholde prinsippet med at lekens kompleksitet og mangfold mer enn noen gang trenger en rekke tilnærminger som kan utfylle hverandre.

Boka vil ha interesse for studenter og ansatte i førskolelærer- og grunnskolelærerutdanningen og andre profesjonsutdanninger rettet mot barn.


Mer info om boka -

Sider 256
Målform bm
Utgave 3
ISBN 9788215018126
Utgivelsesår 2011
Bokgruppe 215
Salgsdato 21.03.2011
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x