Hva er egentlig vernepleie? Hva består faget av, og hva kjennetegner en vernepleierfaglig praksis?

Disse spørsmålene er grunnlaget for denne boka der sentrale fagpersoner fra ulike vernepleierutdanninger og forskningsmiljøer skriver om vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn på ulike arenaer.

Vernepleierfaglig kompetanse har historisk sett vært en praksisnær kompetanse i skjæringspunktet mellom teoretisk kunnskap fra en rekke fag, og yrkesfagets kontekster og oppgaver. Forfatterne i denne boka legger vekt på å få fram den fagteoretiske utviklingen og hvordan faglige resonnementer preges av konkrete situasjoner og oppgaver.

Dette er en sentral bok for studenter på bachelor i vernepleie og yrkesaktive vernepleiere.

I tillegg til bidrag fra bokas redaktør Karl Elling Ellingsen, bidrar Anna M. Kittelsaa, Ole Petter Askheim, Karl Jacobsen, Per Lorentzen, Anne Wichstrøm, Liv Aaboen Nilsson, Jon Arne Løkke, Bjørn-Eirik Johnsen, Helge Folkestad, Laila Luteberget, Anita Gjermestad, Kim Bertil Berge og Elisabeth Waaler.


Mer info om boka -

Sider 256
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215022024
Utgivelsesår 2014
Bokgruppe 213
Salgsdato 10.02.2014
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x