Hvordan kan man få ny kunnskap om psykisk helse, og hva som virkelig hjelper når det oppstår problemer? Medforskning er særlig viktig innenfor et felt som dette. Forskning med folk i stedet for forskning på eller om folk legges til grunn i arbeidet.

I denne forskningstradisjonen oppheves den profesjonelle forskerens enerådende kontroll, og brukergrupper er medbestemmende i forhold til hvilke spørsmål som skal stilles, og hvordan forskningsresultater kan forstås og brukes. Gjennom et nært samarbeid mellom forsker og personer med brukererfaring viser det seg at man kan lykkes med en ny form for kunnskapsutvikling.

Marit Borg og Kristjana Kristiansen presenterer sammen med en rekke sentrale fagfolk ulike metodiske, etiske og epistemologiske sider ved et slikt samarbeid i forskningsprosessen. Forfatterne belyser ulike samarbeidsformer, fra brukerkontroll til brukermedvirkning. Videre viser de hvordan et mangfold av samarbeidsformer og ulikheter i kompetanse- og erfaringsbakgrunn har betydning for kunnskapsutviklingen.

Boken er skrevet for helse- og sosialfaglige videreutdanninger og bachelor- og mastergradsstudenter. Bruker- og pårørendemiljøer og klinikere med FoU-oppgaver er også sentrale målgrupper for boken.

Marit Borg har ph.d. i helsevitenskap, er ergoterapeut og arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud (HiBu). Kristjana Kristiansen har utdanning i psykologi og rehabilitering med ph.d. i public health (folkehelse) og er førsteamanuensis ved NTNU, institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap.

Bokens øvrige bidragsytere er Helen Glover (Australia), Odd Volden, Gro Beston, Stine Hauge, Alain Topor (S), Simonetta Di Girolamo (F), Trine Habberstad, Dagfinn Bjørgen, Heidi Westerlund og Pernille Jensen (DK).


Mer info om boka -

Sider 160
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215014319
Utgivelsesår 2009
Bokgruppe 213
Salgsdato 20.11.2009
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x