Menneskerettene og oss handler om gjennomføringen av menneskerettene i Norge og andre land. Boken er en lærebok i internasjonale menneskeretter og et bidrag til den norske debatten om menneskerettenes rolle i samfunnet. Forholdet mellom Den europeiske menneskerettsdomstolen og Høyesterett står sentralt.

Boken drøfter menneskerettenes rolle i rettsstaten, norske domstoler og utviklingen av menneskerettene, menneskerettenes tredjepartsvirkning og «dynamisk tolking» av menneskerettene. Temaene belyses også gjennom en grundig fremstilling av to aktuelle emner: seksuelle retter og militære operasjoner utenlands. Avslutningsvis drøftes noen av de spørsmål som de senere årenes debatt om menneskeretter har gitt opphav til, særlig akademiske synspunkter om den påståtte innsnevring av demokratisk og nasjonalt handlingsrom, rettsliggjøring, menneskerettenes vaghet og den manglende effektivitet som har vært tilskrevet menneskerettene.

Mer info om boka -

Sider 320
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215019512
Utgivelsesår 2011
Bokgruppe 211
Salgsdato 23.12.2011
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x