Mistenktes innsyn i straffesaken

I spenningsfeltet mellom tillit og kontroll

Jorun I. Rui

kr 649

Bestill vurderingseksemplar

Bokens tema er straffeprosesslovens bestemmelser om mistenktes, og dermed også forsvarers, innsyn i en pågående straffesak.

I en rettsstat er det et minstekrav at den som anklages for å ha begått straffbare handlinger, som ledd i den offentlige straffeforfølgning, får kjennskap til anklagene. Innsynsretten er ett av forsvarets viktigste verktøy, og kan indirekte gi mulighet til å kontrollere lovligheten av politiets og påtalemyndighetens arbeid. Samtidig er politi og påtalemyndighet underlagt et objektivitetsprinsipp. De funksjoner prosessordningen tillegger straffesaksaktørene reiser således en rekke problemstillinger, som plasserer innsynsretten i et normativt spenningsfelt mellom tillit og kontroll.

Bokens målgruppe er advokater, ansatte i politiet og påtalemyndigheten, dommere og andre som arbeider med straffeprosess og menneskerettigheter; både de som ønsker svar på konkrete spørsmål, og de som ønsker en grundigere og dypere forståelse av reglene om innsyn.

Mer info om boka -

Sider 264
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215027135
Utgivelsesår 2017
Bokgruppe 221
Salgsdato 15.12.2017
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x