Er barnehagebarn for små til å mobbe? Kan vi snakke om mobbing i barnehagen, og er mobbing og erting to sider av samme sak?

Små barn kan mobbe andre barn! Forskere og praktikere fra Norge og Danmark presenterer her forskning om mobbing i barnehage. Kapitlene viser hvordan mobbing er et sosialt fenomen som kan vokse frem i barnegrupper og etablere fastlåste posisjoner. Det er viktig å forstå mobbing i barnehagen som et gruppefenomen, som sosiale prosesser på avveie, ikke i dysfunksjonelle grupper, men i ganske alminnelige grupper.

Boka gir også ideer til hvordan man kan ta fatt på antimobbearbeid i barnehage, først og fremst ved å arbeide med hele barnegruppen.

En viktig bok for studenter i barnehagelærerutdanningen, og for yrkesgrupper som jobber med og for barn under skolealder.

Bokas redaktør er Mai Brit Helgesen, førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, Campus Alta. De øvrige bidragsyterne er Ditte Dalum Christoffersen, Ingrid Lund, Kit Stender Petersen og Marit Økland Kristensen.


Mer info om boka -

Sider 136
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215022666
Utgivelsesår 2014
Bokgruppe 215
Salgsdato 22.10.2014
Leveringstid 3-5 dager


Bla i boka

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x