I Moderne oppvekst samles filosofen, psykologen, sosiologen, pedagogen, forskere og praktikere i å utvikle en flerfaglig tilnærming til barns og unges oppvekstvilkår i det moderne.

Forfatterne presenterer sentrale grunntemaer for all oppvekst:
sosialisering og individualisering
nye syn på barn og barndom
eleven som aktør
foreldres betydning for barnas vennskap til jevnaldrende
curlingforeldre og servicebarn
barnehagebarn og skoleprestasjoner
barn og unges språkdannelse
digitale natives og homo zappiens
flerkulturell oppvekst
foreldreveiledningstiltak for utsatte barn
forebygging av rusmiddelbruk blant barn og unge
forebygging av ungdomskriminalitet.

Boken henvender seg til alle profesjoner som har barns oppvekst som sitt fagfelt. Den er skrevet for studenter, undervisere og praktikere, men vil også være interessant for foreldre som ønsker å vite mer om hvilken teori og forskning som kan benyttes for å forstå egne barns oppvekst og sin egen betydning.

Bokens redaktører er Vibeke Glaser og Jan Bølstad. Vibeke Glaser arbeider som førstelektor ved DMMH. Jan Bølstad er daglig leder av Faglig Forum for helse- og sosialtjeneste og har mer enn 30-års erfaring fra helse- og sosialfagfeltet.

Bokens øvrige bidragsytere er Trond Berg Eriksen, Helene Uri, Øyvind Kvello, Arne Krokan, Bent Hougaard, Bengt-Erik Andersson, Loveleen R. Brenna, May Britt Drugli, Britt Unni Wilhelmsen, Berit Michelet, Thomas Nordahl og Anne-Karin Sunnevåg.Mer info om boka -

Sider 208
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215013602
Utgivelsesår 2008
Bokgruppe 213
Salgsdato 19.09.2008

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x