Livet til bokas hovedpersoner er bokstavelig talt avhengig av det miljøet de lever i.

Bokas hovedpersoner har ingen felles diagnose. De fleste har dyp utviklingshemming, noen har en progredierende lidelse, andre en ervervet skade. Det som forener er omfattende funksjonsnedsettelser. De fleste har store bevegelsesvansker og problemer med å få orden på syns-, hørsels- og andre sanseinntrykk. Samtidig følger det ofte med somatiske og helsemessige utfordringer av mange slag. Det betyr behov for tilpasset hjelp i nær sagt alle livets situasjoner og ned til minste detalj. Et annet felles trekk er at de i liten grad evner å kommunisere ved hjelp av symboler, og derfor skapes den enkeltes muligheter til å forstå og bli forstått gjennom dialog og samhandling i konkrete hverdagssituasjoner.

Livet blir bokstavelig talt avhengig av det miljøet de lever i. Hva bokas hovedpersoner lærer om seg selv og omgivelsene henger sammen med hva slags holdninger, kunnskap og handlingskompetanse nærpersonene har og hvilke ideologiske strømninger, økonomiske ressurser og barnehage- skole- eller tjenestemodeller som gjøres gjeldende.

Forfatterne gir både et teoretisk og filosofisk grunnlag for arbeidet og bidrar med konkrete erfaringer og praksisnær kunnskap.

Bokas redaktører:
Turid Horgen er spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving og Knut Slåtta er psykologspesialist. Begge arbeider ved Torshov kompetansesenter. Anita Gjermestad er vernepleier med dr.grad i spesialpedagogikk. Hun arbeider ved Diakonhjemmest høgskole i Rogaland.

De øvrige forfatterne er Eirik Dahl, Maja Galaasen, Herlaug Hjelmbrekke, Karl Jacobsen, John-Ingvard Kristiansen, Mette Løvås, Steinar Nevland, Sissel Sollied, Espen Ursin.
___________

«Praktisk og berikende om multifunksjonshemmede. (...) Denne boken egner seg både som lærebok og som en praktisk oppslagsbok for alle som har med multifunksjonshemmede å gjøre. » Johan Kvalvik Stanghelle i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Mer info om boka -

Sider 304
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215017662
Utgivelsesår 2010
Bokgruppe 213
Salgsdato 17.12.2010
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x