Norge i internasjonale operasjoner

Militærmakt mellom idealer og realpolitikk

Tormod Heier (red.), Anders Kjølberg (red.), Carsten F. Rønnfeldt (red.)

Vanlig pris: kr 449

Kampanje: kr 199

Bestill vurderingseksemplar

Etter andre verdenskrig har Norge deltatt i nesten 100 internasjonale operasjoner, i mer enn 40 land. Til sammen har mer enn 100 000 norske kvinner og menn fra alle forsvarsgrener bidratt i ulike roller: fra fredsbevarende observatører til skarpskodde spesialstyrker og jagerfly i anti-terroroppdrag.

Etter den kalde krigen har norsk maktbruk og norske styrker endret karakter. Fra å være passive fredsbevarere i FNs tjeneste har styrkene tatt en mer aktiv rolle i det internasjonale konfliktbildet på 2000-tallet. Fra å være henvist til beskjedne støtteoppdrag langt fra stridssonen er norske styrker i dag en ettertraktet ressurs, og tidvis har de spilt en svært viktig rolle i den spisseste enden. Norske myndigheters engasjement har dermed blitt viktigere, og internasjonale operasjoner er i dag et hovedanliggende for norske styrker.

I denne boken søker vi svar på spørsmål som: Hva kan forklare Norges militære hamskifte utover på 2000-tallet? Hvorfor er militær synlighet og «tellende styrkebidrag» så viktig i internasjonale operasjoner? Hvilke erfaringer og lærdommer har de norske styrkene trukket? Og hva er konsekvensene for Norge og hjemmeforsvaret? Med ulike innfallsvinkler analyserer bidragsyterne Norges internasjonale operasjoner i lys av innenriks- og utenrikspolitiske forhold, og fanger opp de operative utfordringene som er gjort i de ulike forsvarsgrenene.

Bidragsytere: Kjell Inge Bjerga, Egil Daltveit, Sigrid S. Engebretsen-Skaret, Lene Ekhaugen, Ola Bøe-Hansen, Tormod Heier, Hans Christian Helseth, Dag Henriksen, Stian Kjeksrud, Anders Kjølberg, Bjørn Olav Knutsen, Guro Lien, Janne Haaland Matlary, Per M. Norheim-Martinsen,
Ida Maria Oma, Carsten F. Rønnfeldt, Elise Svarstad, Peter Shaw Wilhelmsson.

«Jeg ble rett og slett glad over at denne boken nå er mulig (...) Ingen deltaker i det norske ordskiftet om deltagelse i internasjonale operasjoner kan nå forsvare uvitenhet om de grunnleggende faktorene man må ha oversikt over for å kunne delta. De fleste er godt dekket mellom disse to permene.»
Iver B. Neumann, Internasjonal Politikk

Mer info om boka -

Sider 288
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215022871
Utgivelsesår 2014
Bokgruppe 224
Salgsdato 19.05.2014
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x