Norges historie fram til 1319

Norges historie fram til 1319

Claus Krag

kr 429

Bestill vurderingseksemplar

Norges historie fram til 1319 er en nyskrevet innføring i norsk middelalderhistorie. Framstillingen utmerker seg ved forfatterens evne til å fortelle. Boka legger vekt på både kronologiske og tematiske hovedlinjer og passer særlig godt for grunnfagsstudenter. Den er todelt gjennom en hoveddel og en del som fordyper sg i historiske perspektiver og problemer. Det går klart fram hvordan middelalderforskningen gjennom generasjoner har utviklet seg gjennom en stadig levende fagdebatt.'
Kildespørsmål, historikerperspektiver og historikerresonnementer er med overalt i boka. Kart og skisser utdyper teksten underveis. Boka har også en oppstilling av kongerekken, slektstavler for kongene, en kronologisk oversikt og en fyldig bibliografi.

Claus Krag er professor i historie ved Høgskolen i Telemark.

"...velskrevet, velkomponert og velegnet ... en utmerket innføring i vitenskapsfaget historie" (Professor Steinar Imsen, NTNU)Mer info om boka -

Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788200129387
Utgivelsesår 2000
Bokgruppe 217
Salgsdato 15.08.2000
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x