Obligasjonsretten er læren om skyldforhold, særlig skyldforhold som har sitt grunnlag i kontrakt. Som disiplin favner obligasjonsretten vidt, og spenner over vidt ulike rettsforhold; fra studentens husleiekontrakt til offshorekontrakter i milliardklassen.Viggo Hagstrøms Obligasjonsrett har siden førsteutgaven i 2003 etablert seg som det sentrale referanseverk på obligasjonsrettens område.

Boken viderefører og utvikler tradisjonen fra Per Augdahls klassiker, Den norske obligasjonsretts almindelige del. Forfatteren sammenfatter obligasjonsrettens overordnede prinsipper, og hans omfattende kunnskaper og rike praktiske erfaring gir boken en unik kvalitet. Utviklingen av internasjonale kontraktsrettsprinsipper, som har revitalisert obligasjonsretten som rettslig disiplin, er viet stor plass i boken. Obligasjonsrett trekker på et omfattende kildemateriale, norsk og internasjonalt.

Obligasjonsrett er velegnet både som lærebok for studenter og som en håndbok for dommere, advokater og andre praktikere.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 968
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215017761
Utgivelsesår 2011
Bokgruppe 211
Salgsdato 30.09.2011
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x