Dette er en populær bok som gir leseren en grunnleggende innsikt i økonomistyring, samtidig som forfatterne viser at dette innbefatter noe mer enn budsjetter og regnskap.

I denne boken blir økonomistyring satt inn i en større kontekst, der både politiske rammebetingelser og et klart ledelsesfokus inngår. Forfatterne legger i boken stor vekt på å vise at velfungerende økonomisystemer forutsetter at fokuset rettes mot både styringssystemene og de menneskene som skal fungere innenfor disse systemene.

Denne 4. utgaven er omfattende revidert og bearbeidet. Blant annet inneholder boken et nyskrevet kapittel om risikostyring og internkontroll. Den er oppdatert med hensyn til regelendringer som påvirker økonomistyringen i både kommunale og statlige virksomheter, og er justert i forhold til endringer i ulike styringssystemer. Det er også utviklet nye modeller som på en pedagogisk måte viser ulike dimensjoner i økonomistyring.

Boken henvender seg til studenter ved høyskoler og universiteter, samt alle som har, eller tar sikte på, en lederposisjon i offentlig sektor.

Mer info om boka -

Sider 304
Målform bm
Utgave 4
ISBN 9788215015385
Utgivelsesår 2009
Bokgruppe 212
Salgsdato 15.06.2009
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x