Opplæringslova regulerer opplæring i grunnskole og videregående opplæring i Norge, herunder voksenopplæring og fagopplæring i bedrift. I denne lovkommentaren til opplæringslova gir forfatteren grundige kommentarer til bestemmelsene i loven.

Siden bokas andre utgave kom ut i januar 2007, er det vedtatt en rekke små og store endringer i opplæringslova med forskrifter. Loven har fått en ny formålsparagraf og nye bestemmelser om reklame, ulykkesforsikring og leksehjelp. Lovkapitlene om videregående opplæring i bedrift har også vært gjenstand for omfattende revisjon. Det samme gjelder lovreglene om elevenes skolemiljø. I tillegg er det vedtatt nye krav til lærernes undervisningskompetanse.

Denne tredje utgaven er oppdatert med lov- og forskriftsendringer som ble vedtatt sommeren 2017. Nye dommer med betydning for tolkningen av opplæringslova er også tatt med.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 424
Målform bm
Utgave 3
ISBN 9788215028385
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 221
Salgsdato 10.01.2018
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x