I denne boken gis en systematisk gjennomgang av petroleumsloven. Hver bestemmelse i loven er grundig kommentert, og forfatterne trekker opp linjene i et omfattende regelverk.

Petroleumsloven (lov 29. november 1996 nr. 43) regulerer myndighetenes forvaltning av norske petroleumsressurser. Formålet med loven er å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene, i tråd med målsettingene i loven og de petroleumspolitiske føringene proposisjoner og meldinger til Storinget. Det mest sentrale virkemidlet for å sikre statlig styring og kontroll på norsk kontinentalsokkel er konsesjonssystemet, som innebærer at leting, utvinning, utnyttelse og transport av petroleum forutsetter tillatelse fra myndighetene.

I denne boken gir forfatterne en systematisk gjennomgang av petroleumsloven. Hver bestemmelse i loven er grundig kommentert, og forfatterne trekker opp linjene i et omfattende regelverk. Det gjelder både horisontalt til relevante bestemmelser i petroleumsloven og andre lover, og vertikalt til forskrifts- og avtaleverket gitt i henhold til petroleumsloven. I tillegg belyser forfatterne forholdet til EØS-avtalen med tilhørende direktiver som er gjennomført i petroleumsloven med forskrifter.

Boken er primært et oppslagsverk for praktiserende jurister i offentlig forvaltning, i næringslivet og i advokatfirmaer. I tillegg er boken aktuell for studenter.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.


Mer info om boka -

Sider 928
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215015774
Utgivelsesår 2009
Bokgruppe 221
Salgsdato 18.12.2009

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x