Ny kunnskap om livet i skolen dokumenterer betydningen av profesjonsutvikling, der læreres læring, ledelse og skoleutvikling blir forstått i nær sammenheng med elevenes læring.

Boka gir et oppdatert og nyansert bilde av sentrale utfordringer knyttet til profesjonsutvikling for lærere og skoleledere. Kapitlene tar bl.a. opp profesjonsspråke, en kollektiv orientering i profesjonsarbeidet og forholdet mellom utdanning og yrke.

Boka har fire hoveddeler:
Del 1 introduserer temaet og diskuterer profesjonsbegrepet og kvalitet i skolen.
Del 2 ser på lærerutdanningen som grunnlag for profesjonsutvikling.
Del 3 tar for seg ulike aspekter ved læreres profesjonelle utvikling.
Del 4 knytter profesjonsutvikling til skoleledelse.

Boka gir et godt og variert grunnlag for en dialog om hvordan profesjonsutvikling i skolen kan bli forstått og stimulert. Den er skrevet for studenter, praktiserende lærere og skoleledere.

Redaktører for boka er professor Eyvind Elstad og førsteamanuensis Kristin Helstad. Begge er ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Bidragsytere er Hedvig N. Abrahamsen, Marte Blikstad-Balas, Lisbeth M. Brevik, Tor Colbjørnsen, Britt Oda Fosse, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Glenn Ole Hellekjær, Hege Hermansen, Sylvi Stenersen Hovdenak, Leif Kristensen, Eli Lejonberg, Sølvi Mausethagen, Christina Elde Mølstad, Monika Nerland, Katrine Nesje, Kari Anne Rødnes, Tonje Røseth, Guri Skedsmo, Mette Vavik, Jon Magne Vestøl, Eva Thue Vold og Marit Aas.


Mer info om boka -

Sider 352
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215023557
Utgivelsesår 2014
Bokgruppe 215
Salgsdato 10.12.2014
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x