Mens barnehagen tidligere hadde få barn og en homogen foreldregruppe, favner den i dag et bredt spekter av familier med ulike nasjonaliteter og livssyn. Den sammensatte foreldregruppen har forskjellige forventninger og krav til barnehagen

Veiledning og samarbeid med foreldre er på mange måter en avansert balansekunst. Et godt samarbeid forutsetter at personalet har respekt og forståelse for at foreldre er forskjellige, og at de kan se dem som ressurspersoner i barnas liv.

Barnehagen har også et særlig ansvar for at minoritetsspråklige foreldre blir forstått i barnehagen. Dette krever at personalet utvikler en flerkulturell kompetanse og viser respekt, er lydhøre og utvikler forståelse for, og innsikt i, forskjellige kulturer.

Dette er en praksisnær bok som baserer seg på mangeårige forskningsstudier på feltet. May Britt Drugli og Marit Gjervan har bidratt med hvert sitt kapittel, henholdsvis om den vanskelige foreldresamtalen og om det flerkulturelle perspektivet i foreldresamarbeidet.

Vibeke Glaser er utdannet cand.polit og har jobbet som førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) i mange år. Foreldrerollen, foreldreinnflytelse og profesjonalisering av barneomsorgen har vært tema for flere av hennes publikasjoner og tidligere bokutgivelser.


Mer info om boka -

Sider 160
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215020945
Utgivelsesår 2013
Bokgruppe 215
Salgsdato 04.11.2013
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x