Stø kurs

Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015

Fredrik Jensen, Marit Kjærnsli

kr 439

Bestill print on demand-utgave

PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal undersøkelse av 15-åringers kompetanser i noen sentrale fagområder - lesing, matematikk og naturfag. Naturfag er hovedområde i PISA 2015. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. I PISA 2015 er hele undersøkelsen for første gang gjennomført digitalt. Det har blant annet gitt mulighet for å ha med nye typer oppgaver, for eksempel interaktive simuleringsoppgaver i naturfag.

Denne rapporten presenterer resultater fra den sjette gjennomføringen av PISA-undersøkelsen. Noen sentrale spørsmål som blir undersøkt, er:

- Hvordan har norske elevers kompetanser i lesing, matematikk og naturfag endret seg over tid?
- I hvilken grad er norske elever i stand til å bruke kunnskap i ulike kontekster?
- Hvordan er norske resultater sammenliknet med resultater i de andre nordiske landene?
- Hvilke holdninger har norske elever til naturfag, og hvordan oppfatter de undervisningen i naturfag?
- Hvordan opplever norske elever læringsmiljøet i skolen?

Marit Kjærnsli og Fredrik Jensen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo er redaktører for boka. Øvrige bidragsytere er Tove S. Frønes, Ove Edvard Hatlevik, Guri A. Nortvedt, Andreas Pettersen og Anubha Rohatgi, alle ved ILS.


Mer info om boka -

Sider 228
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215027470
Utgivelsesår 2016
Bokgruppe 225
Salgsdato 06.12.2016

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x