Parlamentets natur

Utviklingen av norsk miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013)

Gisle Andersen

kr 699

Bestill print on demand-utgave

Parlamentets natur tar for seg hvordan et samfunn bruker og forbruker natur og naturressurser.

Forfatteren har undersøkt hvordan miljøproblemer blir behandlet av samfunnets institusjoner, konkret gjennom å analysere parlamentariske debatter ved bruk av materiale fra det norske Stortinget i perioden etter 2. verdenskrig - en periode der miljøpolitikk vokser frem som et sentralt samfunnsanliggende.

Et hovedtema er hvordan «naturen» blir «gjort relevant», dvs. hvordan den blir forstått som kunnskapsobjekt og hvordan parlamentets inngrep i den - eller det å avstå fra inngrep - blir begrunnet eller «legitimert». Blant de parlamentariske debattene som omhandler natur og miljø er regulering av petroleumsproduksjon valgt som hovedcase.

Sentrale spørsmål er:

- Hvordan blir «legitime beslutningsalternativer» formulert?
- Hvilke «verdsettingsprinsipper» finner man i argumentasjonen?
- Hvilke former for kunnskap blir gjort relevant og hvordan blir disse brukt argumentativt?
- Hvilke historiske endringer i slike argumentasjonsformer kan man observere, og hvordan kan de forstås?

Gisle Andersen er førstelektor ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Uni Research Rokkansenteret.

Mer info om boka -

Sider 670
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215028149
Utgivelsesår 2017
Bokgruppe 214
Salgsdato 03.07.2017

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x