Boka gir et utfyllende bilde av hvordan resultatene fra PISA og TIMSS kan forstås og brukes for å belyse sentrale temaer i norsk utdanning.

Hva kan forklare den store framgangen i norske elevers matematikkompetanse de siste ti årene? Har norske elevers motivasjon for matematikk endret seg over tid? Hvor godt er samsvaret mellom norsk læreplan i naturfag og innholdet i undersøkelsene? Dette er noen av spørsmålene som bidragene i denne antologien forsøker å finne gode svar på.

Gjennom de ulike bidragene gir boka et utfyllende bilde av hvordan resultatene fra PISA og TIMSS kan forstås og brukes for å belyse sentrale temaer i norsk utdanning. Hvert av kapitlene presenterer resultater fra nye analyser som ikke tidligere er presentert i rapportene som har kommet ut fra prosjektene. Bidragene er hovedsakelig knyttet til fagområdene naturfag og matematikk, men også resultater knyttet til lærerkompetanse, undervisningskvalitet og motivasjon er sentrale. Flere av kapitlene presenterer analyser av utviklingen i norsk skole over tid, mens andre bidrag presenterer dybdeanalyser fra TIMSS- og PISA-undersøkelsene som ble gjennomført i 2015.

Boken er også tilgjengelig i open access-utgave på Idunn.no.

Mer info om boka -

Sider 224
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215029993
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 225
Salgsdato 29.10.2018

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x