Installasjoner og interaktive utstillinger er kjernen i vitensentrenes virksomhet, da vitensentrene er steder der folk opplever, lærer og får innsikt i naturvitenskapelige spørsmål og samfunnsutfordringer.

Bevaring av kvalitet i vitensenterutstillinger krever kontinuerlig forbedring og utvikling. Denne håndboka presenterer en forskningsbasert modell for redesign av utstillinger: UtVite-modellen. Modellen er utviklet for og med vitensentrene gjennom et videreutdanningsstudium for ansatte ved vitensentre.

Denne boka vil være nyttig for alle som jobber med å designe populærvitenskapelige installasjoner og utstillinger. Håndboka er utformet slik at du og dine kollegaer raskt skal kunne ta verktøyet som presenteres, i bruk. Den veileder dere gjennom hele prosessen, fra idé til ferdig redesign.

Denne boka er tilgjengelig i open access-utgave på Idunn.

Merethe Frøyland (f. 1966) er naturfagdidaktiker og leder av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo, Dagny Stuedahl (f. 1962) er professor i mediedesign ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet, og Victoria Sandberg (f. 1973) er adjunkt med tilleggsutdanning.

Mer info om boka -

Sider 92
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215031095
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 229
Salgsdato 31.08.2018

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x