Hva er rett? Hva er jus? I denne boken tar forfatteren deg med på en refleksjon over disse spørsmålene og videre inn i kjernen av rettsfilosofien. Et hovedmål er å utdype de forskjellige aspekter slike spørsmålsformuleringer kan ha, og de forskjellige retninger svarene kan peke i.

Forfatteren starter med en refleksjon over forskjelliger former for normativitet; sentralt står normer, verdier og rettigheter. Etter en analyse av disse presenteres noen grunnbegreper i det norske rettssystemet av i dag. Deretter drøfter forfatteren spørsmålet om vi kan erkjenne hva som er god og dårlig normativitet. Dette gjør han ved å presentere og begrunnelsesmessig prøve tre retninger som spiller en stor rolle i rettsfilosofien:

- den skandinaviske rettsrealismen
- utilitarismen
- kantiansk rettsfilosofi

De spørsmål som nå er nevnt, vedrører retten. Til slutt drøfter forfatteren noen hovedspørsmål vedrørende faget om retten, det vil si jusen. Han drøfter og forkaster spørsmålsformen: «Er jusen vitenskap» og går deretter over til å drøfte forholdet mellom jus og språk og mellom jus og normativitet.


Mer info om boka -

Sider 696
Målform b/n
Utgave 1
ISBN 9788215011769
Utgivelsesår 2007
Bokgruppe 211
Salgsdato 06.08.2007
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x