Rettspsykiatri i prakis er en praktisk veiledningsbok for rettspsykiatrisk sakkyndig. Den inneholder kapitler om juridiske forhold som alle leger og psykologer bør kjenne til når de forholder seg til psykiatriske pasienter. Alle som utfører rettspsykiatriske oppdrag for domstolene vil også finne presentasjon av aktuelle lover og hvorledes disse anvendes i klinisk rettspsykiatri.

De fire første delene i boken gir en grundig innføring i formelle utfordringer ved sakkyndigarbeide, strafferettspsykiatri og sivil psykiatri, inklusiv psykisk helsevernlov. Bokens femte del presenterer kliniske problemstillinger som er spesielle for strafferettspsykiatri.

Første utgave ble til i en periode hvor fire nye helselover og nye lover om strafferettslig utilregnelighet og straffelovens særreaksjoner ble vedtatt. I andre utgave er erfaringer ved bruk av de nye lovene innarbeidet. Innholdet om rettspsykiatrisk sakkyndighet i straffesaker er spisset. Det har resultert i at stoff om sivile barnesaker er tatt ut. Stoffet om Psykisk Helsevernloven og de andre helselovene er beholdt og utvidet med bakgrunn i nye forskrifter og rettsavgjørelser.

Mer info om boka -

Sider 304
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215003931
Utgivelsesår 2004
Bokgruppe 213
Salgsdato 16.06.2004
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x