Dette er en ny og viktig medisinsk lærebok om rus og avhengighet.

Forfatterne forklarer hva rusavhengighet er, hvordan det arter seg og hvordan man kan behandle det. Nevrobiologisk forskning har gitt økt biologisk og farmakologisk innsikt som forfatterne integrerer i en psykososial forståelse av rusmiddelproblemer og avhengighetsutvikling. Denne forståelsen gir et best mulig grunnlag for behandling og forebygging av rusproblemer.

De presenterer også en grundig oversikt over alle rusmidler og hvordan de virker på hjernen og kroppen.

Rusproblemene i samfunnet øker. Samtidig plasserer helsereformer og forvaltningsreformer et entydig tiltaksansvar på primærhelsetjenesten og sosialtjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og har ført til opprettelsen av en ny hovedspesialitet for leger i «Rus- og avhengighetsmedisin», hvilket aktualiserte denne læreboken.

Boken er interessant for flere målgrupper: medisinstudenter, leger under spesialisering, allmennleger som får økende oppgaver på området, og leger i tilgrensende spesialiteter som psykiatri, samfunnsmedisin, indremedisin, klinisk farmakologi og nevrologi, samt helse-og sosialfaglige profesjoner innenfor rusfeltet og andre med særlig interesse for kunnskap på rusområdet.

Mer info om boka -

Sider 400
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215021683
Utgivelsesår 2016
Bokgruppe 213
Salgsdato 09.11.2016
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x