Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

3. utgave

Harald Grimen

kr 579

Bestill vurderingseksemplar

"Samfunnsvitenskapelige tenkemåter" er skrevet for innføringskurs ved universiteter og høgskoler. Boka tar opp sentrale diskusjoner i de moderne samfunnsvitenskapene og forklarer sentrale begreper.

Boken dekker følgende tema:
- Samfunnsfagenes fremvekst
- Relasjoner mellom samfunnsfag og samfunn
- Samfunnsfagenes arbeidsmåter
- Modeller av menneske og samfunn
- Generell vitenskapsteori og grunnlagsproblemer
- Deskriptiv og normativ argumentasjon
- Verdier i vitenskapen
- Forskningsetikk og profesjonsetikk

"Samfunnsvitenskapelige tenkemåter" er en grundig og pedagogisk tilrettelagt lærebok for ferske studenter i samfunnsfag. Denne nye utgaven er ytterligere forbedret for å fungere godt for nye samfunnsvitenskapelige varianter av ex.fac.

Mer info om boka -

Sider 472
Målform bm
Utgave 3
ISBN 9788215006895
Utgivelsesår 2004
Bokgruppe 217
Salgsdato 06.08.2004
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x